Türkiye diğer birçok Avrupa ülkesi ile karşılaştırıldığında gayrimenkul alım ve satımına dair işlemler oldukça basittir. Gayrimenkul devri, yalnızca ilgili bölgedeki Tapu Müdürlüğünce yapılır.

Satın alma Masrafları;

1. Alım/Satım Vergisi:
Gayrimenkulün beyan edilen satış bedelinin %4’ü devlete vergi olarak ödenir

2. Tercüme Ücretleri:

Ücret güncel duruma göre değişmektedir.( Yabancılara yönelik satışlarda tapu devir işlemleri sırasında, alıcının onayından emin olmak için bir tercüman gereklidir)

3. Emlak Acentesi Komisyonu:
Kayıtlı ve lisanslı emlak acenteleri, her iki taraftan da gerçek satış bedelinin %3 + KDV oranında bir servis bedeli alır.
Ek Masraflar:
Tapu devri sonrası oluşan  masraflar alıcıya aittir:

Elektrik Sözleşmesi Devri:Yaklaşık 100 ~ 200.-€
Su Sözleşmesi Devri: Yaklaşık 75 ~ 200 -€
TV-Digiturk Aboneliği: Yaklaşık 100.-€
Telefon Hattı: Yaklaşık 10.-€ (hat alabilmek için oturma izni gerekmektedir)
Belediye Vergisi: Yıllık bazda gayrimenkulün o yıllık için belirlenen değerinin %0.1’i olarak ödenir

SATIN ALMA PROSEDÜRÜ NASILDIR?

Anlaşmalar
Portföyümüz içinde yer alan gayrimenkullerden birini satın almaya karar verdiğinizde aşağıdaki prosedürler ile ilgili olarak size yardımcı olacağız: 

İşlemlerin sorunsuz yürütülmesi adına gayrimenkulün hukuki açıdan kontrol edilmesi.
Türk Mülkiyet Yasaları’na uygun ve alıcının haklarını koruyan geçerli bir sözleşmenin oluşturulması. İki tarafı da garanti altına alan standart bir depozito sözleşmesinin hazırlanması Alıcının talebi halinde, ilgili elçilikten referans sahibi olan bir avukatın temin edilmesi Tüm başvuruların yapılması ve tapu devri aşamasına kadar takip edilmesi (Askeri makamlarca izin ve Kadastro kontrol ve onayı). Yabancılar için Göç İdaresinden oturma izninin alınması (karşılıklı anlaşmalar nedeni ile bazı ülke vatandaşları için minimum 6 aylık oturma izni zorunludur).

Depozito Ödemesi
Tapu Müdürlüğünde işlemlere başlamadan, satış bedelinin %20’si depozito olarak satıcıya ödenmesi istenecektir (sözleşmede belirtildiği gibi). Kalan meblağ, tüm yasal işlemlerin tamamlanmasından sonra tarafların nihai işlem için çağrılmaları esnasında ödenecektir.

İzin
Alıcı yabancı ülke vatandaşı ise, Ege Ordu Komutanlığın’dan yazılı onay gerekmektedir. Bu işlem, gayrimenkulün askeri ya da stratejik bölgede olup olmadığının ve alıcının kimliğinin kontrolü açısından gereklidir. Yeni kanuna göre eğer daha önce aynı ada parseli içinde yabancıya satış olmuş ise Ege Ordu Komutanlığı’na gerek kalmadan satış yapılabilir.

Tapu Devri
Tapu devri için gerekli onayların alınmasını takiben, tapunun üzerinize devri için ya bir Mira32 yetkilisine ya da belirleyeceğiniz bir avukata vekaletname verebilir ya da kendiniz gelebilirsiniz.
Bu aşamada 1-5. maddelerde belirtilen “Genel Alım/Satım İşlemlerine dair masrafların ödenmesi talep edilecektir.

Acente Komisyonu
Türkiye emlak acenteliği düzenlemelerine göre, emlak acentesi alıcıdan %3+KDV, satıcıdan %3+KDV alır. Hizmet bedelleri yukarıda “masraflar” bölümünde belirtildiği gibidir.

Yabancıların Türkiye’de mülk edinmesine dair yasal durum
12 Aralık 2005 tarihinde, Tapu Kadastro Kanunu’nu 35.maddesinde yapılan güncelleme ile yabancı özel ve tüzel kişilerin mülk edinmesine dair düzenlemeler getirilmiştir.
Yasal gereklilikler sağlandığı taktirde, yabancı gerçek kişiler oturma ya da iş amacı ile kullanmak için, ilerleme planlarında bu amaçla ayrılmış bölgelerde emlak sahibi olabilirler. Yabancı ülke mensubu bir gerçek kişinin Türkiye’de sahip olabileceği emlakların toplam alanı en az 30.000 m2’den fazla olamaz.
Tüzel kişiler ile ilgili 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa göre faaliyet izni almış, gerekse 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa göre faaliyet gösterecek yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz mal edinimleri ve tapu siciline yönelik diğer talepleri, Türk Ticaret Kanununa göre kurulan şirketler ile aynı usul ve esaslara tabi olarak ticaret sicil memurlukları tarafından verilen ve şirketin taşınmaz mal edinme yetkisini ve yetkilisini gösterir yetki belgeleri değerlendirilmek suretiyle ilgili Tapu Sicil Müdürlüklerince sonuçlandırılmaktadır


Kaynak: www.tkgm.gov.tr
Bölüm: Türkiye’de Yabancıların Mülk Edinmesi

1-1 ELEKTRİK ABONESİ

Abone olma bedeli müşterinin kendisine ait olan bir konudur. (100 - 200 Euro ) arası masrafı olur KW’nın büyüklüğüne bağlı olarak fiyat değişir. Mira32 tarafından mevcut abone veya yeni abone müşteri adına yapılır. Alınan abone evrakı müşteriye teslim edilir. Bundan sonraki fatura takipleri ve ödemeler abone sahibi tarafından yapılır. Mira32 fatura takibi ve ödemesi ile sorumlu değildir.

1-2 ELEKTİRİK FATURA ÖDEME YERLERİ VE KOŞULLARI

Abone sahibine TEDAŞ tarafından verilen abone numarası ile birlikte aylık gelecek olan faturalarını elden TEDAŞ’a giderek ödeyebilir veya bankasına vereceği otomatik ödeme talimatı ile banka tarafında ödenmesini sağlayabilir.

1- 3 Otomatik Ödeme İçin Bankanın İstediği Evraklar
2- Bankaya ait bir Türk lirası hesabı
3- TEDAŞ’tan verilen abone belgesine ait bir fotokopi
4- Bankaya ait TL hesabında yeterli meblağının bulunması (yetersiz olan hesaplardan ödenme yapılmaz ve ikinci faturadan sonra elektrik TEDAŞ tarafından kesilir). Kesilmesi durumunda eskiye ait borçlar bankaya para yatırılsa dahi ödenmez ödeme sadece TEDAŞ dairesine yapılır açma ücreti olarak (güncel fiyat) ve ödenmeyen faturalar için ufak bir faiz alınır.
5- Otomatik ödemenin verildiği ilk ay fatura müşteri tarafından takip edilir, ikinci ay banka otomatik ödemeyi yapar.
6- Otomatik ödeme alan bankalar Garanti Bankası, Deniz bank, İş bankası
7- Aylık ödenen faturalar yukarıdaki bankaların yanında Tedaş ve Postaneye de yatırılabilir.

2-1 SU ABONESİ

Abone olma bedeli müşterinin kendisine ait olan bir konudur. (75 – 200 Euro ) arası abone masrafı olur. Mevcut abone veya yeni abone olmasına bağlı olarak bedel değişir. Mira32 tarafından mevcut abone veya yeni abone müşteri adına yapılır. Alınan abone evrakı müşteriye teslim edilir. Bundan sonraki fatura takipleri ve ödemeler abone sahibi tarafından yapılır. Mira32 fatura takibi ve ödemesi ile sorumlu değildir.

2- 2 SU FATURA ÖDEME YERLERİ VE KOŞULLARI

Abone sahibine GATAP tarafından verilen abone numarası ile birlikte aylık gelecek olan faturalarını elden GATAP’a giderek ödeyebilir veya bankasına vereceği otomatik ödeme talimatı ile banka tarafında ödenmesini sağlayabilir.

2-3 Otomatik Ödeme İçin Bankanın İstediği Evraklar

1- Bankaya ait bir Türk Lirası hesabı
2- GATAP’tan verilen abone belgesine ait bir fotokopi
3- Bankaya ait TL hesabında yeterli meblağının bulunması, (yetersiz olan hesaplardan ödenme yapılmaz ve üçüncü faturadan sonra su GATAP tarafından kesilir). Kesilmesi durumunda eskiye ait borçlar bankaya para yatırılsa dahi ödenmez ödeme sadece GATAP idaresine yapılır, açma ücreti olarak (güncel) ve ödenmeyen faturalar için ufak bir faiz bedeli alınır.
4- Otomatik ödemenin verildiği ilk iki ay müşteri faturaları kendisi takip eder ikinci aydan sonra banak otomatik olarak ödemeye başlar.
5- Otomatik ödeme alan bankalar; İş bankası
6- Aylık ödenen faturalar yukarıdaki bankanın yanında Gatap ve Postahane'ye de yatırılabilir.

3-1 YILLIK EMLAK VE ÇEVRE DÜZEN VERGİSİ

Her yılın Ocak ve Mayıs ayında emlak vergileri iki taksit veya tek seferde olmak üzere, bağlı olduğu Belediye ye gidilerek ödenir. Evin M2’si bazında hesaplanan emlak vergisi 50 – 500 Euro arası değişir. Ödeme için tapu maliklerinin her birinin pasaport veya tam isim ile gitmeleri yeterlidir. Ödeme yapıldıktan sonra alınacak olan dekont bir yıl süre ile saklanmalıdır.

- Aslanbucak – Kemer- Kuzdere- Beycik ( Kemer Belediyesine ödeme yapar )
- Çamyuva (Çamyuva Belediyesine ödeme yapar)
- Tekirova (Tekirova belediyesine ödeme yapar